Kategori: ELV

  • Dags att reagera mot ELV ? (End of Life Vehicle)

    Upprop mot ELV! ”Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring.” Klicka på MHRF logoen för att komma...