Välkommen

Styrelsen

Ordförande: Ulf Johannesson 0370-92818 070-2292817

Sekreterare: Lars-Göran Nygren 0371-20103 070-5399086 larsgoran.nygren@spray.se

Kassör: Bengt-Olof Andersson 0370-84141 070-7684040 pressverktyg@telia.com

Ledamot: Sven-Åke Evenborn 076-1019272

Ledamot: Anders Larsson 0371-20303 073-0203868

Ledamot: Tomas Larsson 070-1937487 camilla.tomas@telia.com

Ledamot: Jan-Erik Norrsveden 073-0483565 sveden-delen@hotmail.com

Webmaster: Svend Nielsen 0730 680814